Loading color scheme

Oferta
Prace w przestrzeniach zamkniętych

Wykonujemy prace montażowo-budowlane w przestrzeniach zamkniętych wymagających wykorzystania technik linowych dla zabezpieczenia pracowników również w strefach pożarowo niebezpiecznych, wybuchowych, z ograniczona ilością tlenu.